Mindfulness trainer is (gelukkig) nog geen beschermde titel. Iedereen mag zich mindfulness trainer noemen.
Dit sluit aan bij het begrip mindfulness zelf waaraan niemand exclusiviteit kan ontlenen.

Het woord mindfulness komt oorspronkelijk uit het boeddhisme en is als term al 2500 jaar in gebruik.
Hierdoor is de term mindfulness trainer een breed geïnterpreteerd begrip geworden.

Zuiderlicht Mindfulness Opleidingen certificeert mensen voor dat gedeelte van de mindfulness opleiding
die bij Zuiderlicht met goed gevolg is afgerond.

Zuiderlicht Mindfulness Opleidingen is geaccrediteerd door het CRKBO.
Dit is een keurmerk voor de kwaliteit van onze opleiding.