Mindfulness trainer is geen beschermd beroep.  Dit sluit aan bij het begrip mindfulness zelf waaraan niemand
exclusiviteit kan ontlenen.
Het woord mindfulness komt oorspronkelijk uit het boeddhisme en is als term al 2500 jaar in gebruik.
Hierdoor is de term mindfulness trainer een breed geïnterpreteerd begrip geworden.

Zuiderlicht Mindfulness Opleidingen certificeert mensen voor dat gedeelte van de mindfulness opleiding
die bij Zuiderlicht met goed gevolg is  afgerond.