Algemene voorwaarden

Aanmeldprocedure

De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier. Hierna ontvang je van ons een bevestiging, praktische informatie en de factuur.
Door de factuur te voldoen ga je akkoord met onze leveringsvoorwaarden en is de aanmelding definitief. We stellen prijs op een (aan)betaling binnen 14 dagen (factuurdatum). Mocht deze later bij ons binnen komen, kunnen we niet garant staan voor de reservering.

Wachtlijst en volgorde afhandeling

Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er een wachtlijst bestaat ontvang je hierover bij aanmelding bericht.

Certificaat opleiding

Je ontvangt een certificaat van de opleiding als aan de volgende criteria is voldaan:

› minimaal 7 van de 8 lesdagen aanwezig
› thuisopdrachten zijn volbracht

Verandering in opleidingsdata

De opleidingsdata  kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docente) worden verplaatst.
De opleiding zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij onvoldoende deelnemers kan de opleiding later starten of zelfs worden geannuleerd. Indien deelnemers niet op een alternatieve datum willen starten ontvangen zij het betaalde cursusgeld retour.

Beëindiging van de opleiding

Als de deelnemer de opleiding tussentijds beëindigt of onderbreekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van cursusgeld. De deelnemer kan worden verzocht om de opleiding te verlaten om een van de volgende redenen:

› ernstige tekortkoming aan het voldoen van de opdrachten;
› frequente afwezigheid (al of niet voorkombaar);
› ernstige verstoring van het groepsproces;
› onbehoorlijk gedrag (zoals diefstal, (verbaal) geweld, onjuiste informatie verstrekken); › nalatigheid in het tegemoetkomen aan andere (zoals financiële) verplichtingen rond de opleiding.

Absentie

Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de docent.

Klachtenregeling

De deelnemer wendt zich met een klacht in eerste instantie tot een van de hoofddocenten. Mocht een klacht niet naar tevredenheid kunnen beantwoord of opgelost, dan kan de deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van Zuiderlicht

Kosten

De opleidingskosten staan vermeld op de website.

Betaling

Voor betaling van het cursusgeld ontvangt de deelnemer een factuur op zijn naam zodra de inschrijving definitief is. De deelnemer dient de factuur binnen de normale termijn te voldoen.

Betaling van het lesgeld in 4 termijnen is mogelijk, de deelnemer ontvangt hiervoor een machtiging voor automatische incasso, welke uiterlijk 2 weken na aanmelding ondertekend dient te worden teruggezonden.

De deelnemer is bij betaling in termijnen het volledige lesgeld verschuldigd.

Annulering

Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de opleiding worden administratiekosten a 100 euro in rekening gebracht. Bij annulering tot vier weken voor aanvang wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht. Binnen een maand voor aanvang is geen restitutie mogelijk.

Restitutie bij beëindiging tijdens de opleiding

Als de deelnemer zelf de opleiding beëindigt, dan is restitutie van cursusgeld niet mogelijk. Ditzelfde geldt als de deelnemer gevraagd wordt de opleiding te verlaten als gevolg van tekortkoming zoals beschreven onder ‘Beëindiging van de opleiding.  

Aansprakelijkheid

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de opleiding, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij de docenten en het opleidingsinstituut niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.

Copyright

Van het verstrekte cursusmateriaal berust copyright en eigendomsrecht bij Zuiderlicht.